Highland cattle

Menu


Social Media

follow EFNCP on Facebook
HNV Showcases

HNV Farmland: Bulgaria

by Koen De Rijck, WWF Danube-Carpathian Programme

Information galleries

Rusenski Lom

Русенски Лом

Русенски Лом е защитена зона близо до река Дунав в Североизточна България. Районът представлява гори и пасища разположени непосредствено до мащабни обработваеми площи, ползвани за интензивно земеделие ...


Прочетете повече: Русенски Лом


Western Stara Planina

Западна Стара планина (Северозападна България)

Този доклад се отнася за българската част на Западна Стара планина, която е зона от Натура 2000 и е предложена за защитена територия със статут „природен парк”. ...

Прочетете повече: Западна Стара планина (Северозападна България) 
Logo Printversion EFNCP
European Forum on Nature Conservation and Pastoralism
Online: http://www.efncp.org/hnv-showcases/bulgaria/bg/
Date: 2024/04/20
© 2024 EFNCP – All rights reserved.