Highland cattle

Menu


Social Media

follow EFNCP on Facebook
HNV Showcases

Русенски Лом

Русенски Лом и местността Ломовете в Северна България

Текст: Koen De Rijck (WWF Дунавско-Карпатска Програма)

Rusenski Lom

Русенски Лом е защитена зона близо до река Дунав в Североизточна България. Районът представлява гори и пасища разположени непосредствено до мащабни обработваеми площи, ползвани за интензивно земеделие. Трите реки (Ломовете) образуват смайващ пейзаж от варовити каньони и смесица от влажни пасища в долините, със сухи полу-естествени местообитания по скалите, хълмовете и равните плата.

Русенски Лом съхранява също редица важни исторически паметници, като църкви и манастири, построени във вертикалните стени на каньона, монашески килии и антична крепост. Мястото е в списъка за световното наследство на ЮНЕСКО.

Живописният пейзаж, уникалното биоразнообразие и богатото културно наследство са основните причини за обявяването на Русенски Лом за природен парк с площ от 3408 ха. Това е само част от площта на Натура 2000 място Ломовете с площ 32 489 ха според Директивата за местообитанията и припокриване на 3408 ха според Директивата за птиците.

Повече информация:

© Снимки: Koen De Rijck, Цонка Христова, Мая Тодорова, Милко Берберов, архив на природен парк „Русенски Лом”, Евгени Динев, Радослав Русинов, Александър Иванов, С. Бешков, С. Абаджиев


 
Logo Printversion EFNCP
European Forum on Nature Conservation and Pastoralism
Online: http://www.efncp.org/hnv-showcases/bulgaria/bg/rusenski-lom/
Date: 2022/08/12
© 2022 EFNCP – All rights reserved.