Highland cattle

Menu


Social Media

follow EFNCP on Facebook
HNV Showcases

Carpaţii României

Exploataţiile de dimensiuni mici şi pajiştile semi-naturale din Carpaţii României

Cositul fânului

Cele 2,4 milioane hectare de pajişti semi-naturale de pe teritoriul României susţin o diversitate excepţională de specii. Majoritatea pajiştilor semi-naturale sunt întâlnite în regiunile muntoase unde potenţialul limitat de intensificare a agriculturii, combinat cu circumstanţele politice ale secolului trecut au determinat conservarea pastoralismului cu valoare naturală ridicată.

În munţii României, pastoralismul se bazează în principiu pe micile exploataţii. Există peste 800 000 gospodării cu teren agricol în zonele de munte. La nivel naţional, dimensiunea unei exploataţii medii este de 2,15 hectare împărţite în 3-4 parcele; aceste statistici sunt reprezentative şi pentru exploataţiile şi structurile medii din zonele înalte. Acest gen de producţie este descris adesea ca de subzistenţă sau de semi-subzistenţă şi la nivel naţional 81,3% din toţi proprietarii de exploataţii consumă peste 50% din propriile produse.

Creşterea animalelor în zonele muntoase se caracterizează prin producţia de fân pe terenul exploataţiei şi păşunatul comunal al vitelor şi oilor în lunile de vară pe păşunile administrate local sau deţinute de persoane particulare. Practicile de administrare a terenului sunt reduse ca intensitate şi susţin, astfel, bogata diversitate a speciilor de plante şi de nevertebrate.

Există dovezi că suprapăşunatul păşunilor alpine are un impact negativ asupra biodiversităţii acestor habitate. Un motiv şi mai mare de îngrijorare, din perspectiva conservării naturii, este abandonarea activităţii agricole pe păşuni şi fâneţe, o tendinţă estimată a afecta 15% din suprafeţele cu pajişti permanente din România.

Acest studiu de caz ilustrează cum este organizată activitatea de creştere a animalelor în Moeciu de Sus, un sat de la poalele munţilor Bucegi şi explică importanţa micilor fâneţe pentru conservarea speciilor de fluturi.

Mai multe informaţii:


 
Logo Printversion EFNCP
European Forum on Nature Conservation and Pastoralism
Online: http://www.efncp.org/hnv-showcases/romanian-carpathian-mountains/ro/smallholdings/
Date: 2024/06/18
© 2024 EFNCP – All rights reserved.