Highland cattle

Menu


Social Media

follow EFNCP on Facebook
HNV Showcases

Terenuri agricole cu valoare naturală ridicată: Carpaţii României

de Sally Huband şi Davy McCracken

Galerii de informaţii

Smallholdings

Exploataţiile de dimensiuni mici şi pajiştile semi-naturale din Carpaţii României

Deşi ele pot părea de dimensiuni reduse dacă sunt considerate separat, micile exploataţii folosesc şi conservă împreună suprafeţe semnificative de pajişti semi-naturale din zonele înalte ale României. Numai în satul Moeciu de Sus sunt aproximativ 700 hectare de fâneţe…

Citiţi mai multe: Galerie de informaţii Mici exploataţii şi pajişti


Fâneţe

Fâneţe

Marea diversitate de specii de plante şi animale care se întâlneşte în fâneţele din Moeciu de Sus este o consecinţă a gestionării reduse a acesteia şi a numărului mare de parcele individuale, toate gestionate oarecum diferit (de ex. cosit la date diferite, cantitatea de bălegar folosită, prezenţa şi momentul ales pentru păşunatul de primăvară/de toamnă ...

Citiţi mai multe: Galerie de informaţii Fâneţe


Păşunile înalte de vară

Păşunile înalte de vară

Şeptelul este mutat de pe terenurile exploataţiei în lunile de vară, pentru ca fânul să poată creşte. În Moeciu de Sus, lipsa păşunilor în imediata vecinătate a satului determină o transhumanţă pe distanţă mică sau o pendulare (după cum o numesc oamenii de ştiinţă români) a cirezilor şi turmelor către una din cele patru păşuni de la altitudini înalte sau către una din cele de la altitudini mai joase ...

Citiţi mai multe: Galerie de informaţii Păşunile înalte de vară 
Logo Printversion EFNCP
European Forum on Nature Conservation and Pastoralism
Online: http://www.efncp.org/hnv-showcases/romanian-carpathian-mountains/ro/
Date: 2024/07/19
© 2024 EFNCP – All rights reserved.